• Home
  • |
  • Khả Năng Sinh Lời Là Gì? 04 Chỉ Số Đo Lường Khả Năng Sinh Lời Trong Doanh Nghiệp

Khả Năng Sinh Lời Là Gì? 04 Chỉ Số Đo Lường Khả Năng Sinh Lời Trong Doanh Nghiệp

Không chỉ riêng doanh nghiệp, mà các nhà đầu tư cũng mong muốn hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, có lợi nhuận và tạo được khả năng sinh lời.

Khả năng sinh lời là gì? Làm thế nào biết một doanh nghiệp có khả năng sinh lời? Bây giờ, datnensohong.org sẽ giải đáp giúp bạn trong phần nội dung của bài viết dưới đây. Tham khảo bài viết để được giải đáp nhé!  

khả năng sinh lời là gì

Tóm tắt nội dung

Khả năng sinh lời là gì?

Khả năng sinh lời là con số dùng để chứng minh khả năng tạo ra lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, sau khi đã chi trả tất cả các chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 

Các chỉ số khả năng sinh lời quan trọng và công thức tính

Vừa rồi,  datnensohong.org đã giúp bạn nắm được khái niệm khả năng sinh lời là gì? Tiếp theo đây, là 04 chỉ số mà nhất định các nhà đầu tư cần phải biết. Để đánh giá khả năng sinh lời một cách chính xác. Xem chi tiết ở dưới đây: 

Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE)

Khi xác định chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE). Cho biết một đồng bỏ ra của vốn chủ sở hữu. Thì sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập.

Chỉ số mà nhà đầu tư nên sử dụng đến, chính là ROE. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh lời. 

Mức tối thiểu đạt được của ROE là 0,15. Trường hợp ROE >0,2 được xem là hợp lý.

Công thức tính: 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE)= Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân.

Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu(ROS)

Với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu(ROS), giúp nhà đầu tư biết được. Một đồng doanh thu thuần mà doanh nghiệp thu được thì đạt bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Khi hệ số ROS càng lớn, chứng minh tỷ suất sinh lời càng cao.

Công thức tính:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần.

Chỉ số sinh lời của tài sản(ROA)

Ở tỷ suất sinh lời của tài sản(ROA), cho biết một đồng khi đầu tư vào tài sản. Sẽ thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Chỉ số ROA sẽ giúp ích rất nhiều, đối với người cho vay. Nếu chỉ số ROA lớn hơn lãi suất cho vay, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và có khả năng trả được lãi vay.  

Công thức: 

Tỷ suất sinh lời của tài sản(ROA)= Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Chỉ số sinh lời trên tổng vốn đầu tư(ROI)

Cuối cùng là, tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI), giúp người đầu tư đánh giá được khả năng sinh lời của đồng vốn bỏ ra. 

Nghĩa là, một đồng vốn mang đi đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Khi chỉ số ROI càng lớn, chứng minh doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Công thức tính:

Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI)= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn kinh doanh bình quân

Điều cần biết về khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu(ROE)

Ngoài việc, giải thích chi tiết về khả năng sinh lời là gì? và 04 chỉ số quan trọng đã nói ở trên. Trong phần này, datnensohong.org sẽ giúp nhà đầu tư hiểu sâu hơn về khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). 

Một chỉ số khá là quan trọng. Xem nội dung bên dưới: 

khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE

Ý nghĩa của khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Chỉ số ROE được thể hiện với ý nghĩa: khi đã bỏ ra một đồng vốn thì doanh nghiệp sẽ thu lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Một khi doanh nghiệp có chỉ số ROE ổn định ở mức cao. Tín hiệu này, cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả. Thế nhưng, để đưa ra một kết luận về chỉ số ROE cao hay thấp, bao nhiêu là hợp lý. Cần phải phân tích kỹ và sâu hơn.

Hoặc có thể hiểu, để đánh giá được chỉ số ROE của một doanh nghiệp cao hay thấp. Còn dựa vào mức độ trung bình của ngành nghề mà doanh nghiệp đó đang hoạt động.

Xác định ROE để làm gì trong đầu tư?

Trong thực tế, thông qua chỉ số ROE nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của một doanh nghiệp.  Cụ thể như sau:

  • Chỉ số ROE giúp lựa chọn doanh nghiệp có khả năng sinh lời: Dựa vào đánh giá tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần thận trọng khi giả định ROE trong dài hạn. Ngoài chỉ số ROE, cũng nên kết hợp cùng những chỉ số khác, trước khi ra quyết định đầu tư.
  • Dựa vào chỉ số ROE để đánh giá khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông:Những giá trị mà cổ đông nhận được, phụ thuộc vào yếu tố sử dụng vốn hiệu quả của doanh nghiệp. Khi đầu tư, nên so sánh ROE với chi phí sử dụng vốn cổ đông. Nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE) nhỏ hơn chi phí sử dụng vốn cổ đông. Cho thấy doanh nghiệp đang kinh doanh kém hơn kỳ vọng. Và ngược lại, nếu ROE lớn hơn chi phí sử dụng vốn cổ đông thì tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đó đang hoạt động tốt.
  • ROE giúp nhận biết lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp: Trong đầu tư, xác định doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững là rất quan trọng. Điều đó, sẽ quyết định sự thành công trong số tiền đầu tư của bạn. Những doanh nghiệp lợi thế về cạnh tranh, thường có mức lợi nhuận và chỉ số ROE cao hơn trung bình ngành.

Những hạn chế khi dùng ROE đánh giá doanh nghiệp

Thực tế là, không có chỉ số phản ánh khả năng sinh lợi nào là hoàn hảo. Và ROE cũng vậy, sẽ tồn tại một số hạn chế như sau:

Chỉ số ROE không ổn định 

Nếu lợi nhuận không ổn định. Làm ảnh hưởng đến việc đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng trên, là do xuất hiện các khoản thu nhập bất thường.

Cho nên, nhà đầu tư cần tìm kiếm các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định. Và có thể dự đoán được khả năng sinh lời trong tương lai. 

Khả năng sinh lời_xác định ROE để làm gì

Chỉ số ROE bị điều chỉnh

Một trường hợp nữa, cũng cần nên xem xét kỹ khi chỉ sử dụng ROE để đánh giá khả năng sinh lời. Sự bất ổn trong chỉ số ROE, bởi bị điều chỉnh trong chính kế toán của doanh nghiệp. 

Vì thế, khi phân tích khả năng sinh lời bạn nên kết hợp chỉ số ROE, cùng với các chỉ số khác. Để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. 

Tăng chỉ số ROE

Khi các doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ, dẫn đến số lượng cổ phiếu lưu hành và vốn chủ sở hữu giảm. Nhưng lợi nhuận sau thuế lại không đổi. Chỉ số ROE này tăng một cách máy móc, tăng ảo. 

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời cho các doanh nghiệp xây dựng

Ở mục đầu tiên trong bài viết này, datnensohong.org đã nêu rõ về khả năng sinh lời là gì? Ngay sau đây, là những giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh sinh lời cho doanh nghiệp. Hãy xem tiếp giải pháp dưới đây, sẽ rất lợi cho bạn đấy!

giải pháp nâng cao khả năng sinh lời

Xây dựng và sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả

 Ở giải pháp thứ nhất, các doanh nghiệp cần giải quyết tốt vấn đề thu hồi nợ từ các đơn vị khác, giải phóng hàng tồn kho dự kiến,…Cùng với tăng tốc luân chuyển nguồn vốn giúp giảm nhu cầu về vốn. 

Từ đó, doanh nghiệp đỡ áp lực tâm lý phải đi vay.  Để đầu tư cho hoạt động kinh doanh và có thể trả các khoản nợ như nợ nhà cung cấp,.. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tài sản tăng trưởng thì hiệu quả kinh doanh cũng được nâng cao.

Rõ hơn là, doanh nghiệp nên tập trung vào kênh huy động vốn. Bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông và toàn bộ đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, cho các đối tác hoặc phát hành rộng rãi trên thị trường chứng khoán.

Hình thức huy động vốn này, khá hiệu quả. Vừa có thể huy động được vốn, mà giá vốn vẫn giữ mức cố định suốt thời gian dài.

Qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hơn. Mà không phải lo chi phí vốn bị biến đổi theo thị trường, giống như vay ngân hàng.

Đầu tư và mở rộng doanh thu

Một phương án mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng. Đó là tái cấu trúc lại sản xuất, nắm bắt kịp thời những cơ hội,  nghiên cứu thị trường, đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm-dịch vụ theo nhu cầu khách hàng. 

Nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần. Thì các doanh nghiệp có thể chọn các dự án đầu tư thuộc phân khúc tiềm năng. Dựa vào xu hướng thị trường hay thế mạnh kỹ thuật của doanh nghiệp đó. 

khả năng sinh lời_đầu tư bất động sản

Một ví dụ minh chứng trong thực tế, ở lĩnh vực xây dựng-bất động sản vào những năm trước đây. Khi lượng vốn FDI giải ngân đổ vào lĩnh vực này, giúp phân khúc nhà xưởng có nhiều thuận lợi. 

Từ đó, cơ cấu doanh thu dần chuyển từ xây dựng dân cư sang xây dựng công nghiệp, văn phòng hay trung tâm thương mại. Và ngày nay, nhu cầu nhà ở tăng cao từ quá trình đô thị hóa. Đây chính là, phân khúc đầy tiềm năng cần tập trung và khai thác. 

>>> Xem thêm bài viết: Tài Sản Ký Quỹ Là Gì? Những Lưu Ý Về Ký Quỹ Bất Động Sản.

Quản lý tốt các khoản nợ phải thu

Các doanh nghiệp nên xây dựng một hệ thống kiểm soát nợ chuyên nghiệp. Bằng cách đưa vào các kỹ thuật phân tích và kiểm soát nợ. Tốt nhất, nên áp dụng kỹ thuật phân loại khách hàng và xếp hạng tín dụng. 

Câu hỏi thường gặp về khả năng sinh lời

Chỉ số khả năng sinh lời PI là gì?

Chỉ số PI (Profitability Index) hay còn gọi là chỉ số lợi nhuận. Chỉ số PI là công cụ lập ngân sách vốn nhằm đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của một khoản đầu tư hoặc dự án. 

Khả năng sinh lời cơ bản là gì?

Khả năng sinh lời cơ bản(BEP) là thước đo để minh họa sức mạnh tạo ra lợi nhuận, mà tài sản của doanh nghiệp có trước thuế và dịch vụ nợ.   

Kết luận

Trên đây, là những kiến thức hay và hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Datnensohong.org hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu hơn về khả năng sinh lời là gì? và ý nghĩa của các chỉ số khả năng sinh lời. 

Qua đó, các nhà đầu tư có thể áp dụng  thành công và chọn ra cho mình một doanh nghiệp có khả năng sinh lời.

datnensohong.org


Your Signature

Bài viết liên quan

Hoanggianguyen.com – đơn vị chuyên cung cấp, phân phối các sản phẩm Đèn Led, Thiết Bị Điện uy tín tại Việt Nam

Hoanggianguyen.com – đơn vị chuyên cung cấp, phân phối các sản phẩm Đèn Led, Thiết Bị Điện uy tín tại Việt Nam

Vansunhuy.net – kiến thức về phong thủy và tử vi hữu ích mà bạn không thể bỏ qua

Vansunhuy.net – kiến thức về phong thủy và tử vi hữu ích mà bạn không thể bỏ qua

Sathoangcung.com – đơn vị chuyển sản xuất, thi công và lắp đặt mỹ thuật số 1 Miền Bắc

Sathoangcung.com – đơn vị chuyển sản xuất, thi công và lắp đặt mỹ thuật số 1 Miền Bắc

nghemoigioi.vn – Trang chuyên tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam

nghemoigioi.vn – Trang chuyên tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>