• Home
 • |
 • Đất CQP Là Gì? 7 Đặc Điểm Đặc Trưng

Đất CQP Là Gì? 7 Đặc Điểm Đặc Trưng

Bài viết sau đây sẽ cho ta biết đất CQP là gì, Nhà nước đã quy định về việc sử dụng, quản lý đất CQP như thế nào?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu trả lời cho các câu hỏi đó nhé.

Tóm tắt nội dung

Đất CQP hay còn gọi là đất quốc phòng, an ninh là gì?

Đất quốc phòng, an ninh (CQP) là đất chuyên dùng sử dụng , được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh ( Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 2  Nghị định 09/CP )

Ngoài mục đích quốc phòng (CQP) được dùng với mục đích phát triển kinh tế cho quân đội.

Các doanh nghiệp đảm nhiệm nhiệm vụ làm kinh tế này đều phải là doanh nghiệp quân đội, được Nhà nước bảo đảm và thông qua. Tổ chức, cá nhân phải  có thẩm quyền và  được giao nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm thì được phép sử dụng đất.

Bất kì cá nhân, tổ chức nào có các hành vi xâm phạm, lấn chiếm hay  tự ý sở hữu đất để thực hiện mục đích cá nhân sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đất quốc phòng, an ninh được sử dụng với mục đích gì?

Từ phần khái niệm, đất quốc phòng (CQP) sẽ phục vụ 2 mục đích chính: Quốc phòng an ninh – Kết hợp kinh tế.

Thứ nhất :Xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học, kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh Tổ quốc.

Ví dụ : Các khu vực đất thuộc các công trình phục vụ sản xuất hoặc các khu vực sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị và đồ dùng chuyên dụng cho quốc phòng, an ninh  kết hợp một phần với mục đích phục vụ kinh tế xã hội do các đơn vị, xí nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng

Được sử dụng để làm thao trường bắn, nơi tập kết vũ khí, thử nghiệm các chất hóa học quân sự, làm bãi hủy vũ khí, kho tàng lưu giữ máy móc, vũ trang nhân dân bởi các trường giáo dưỡng quốc phòng:

Các đơn vị, doanh nghiệp phục vụ quân đội sử dụng CQP để xây dựng trường học, bệnh viện, khu dưỡng thương quân sự, khu vực giam giữ, huấn luyện, nơi nghiên cứu vũ khí và khoa học công nghệ  nằm phục vụ lĩnh vực an ninh quốc phòng

Phục vụ an ninh, quốc phòng thông qua xây dựng các trụ sở đóng quân, nơi tiếp đón nhân dân , việc này do Bộ Chỉ huy quân sự ở các cấp, Công an (thuộc cấp huyện, quận, thị xã, phường hoặc cấp thành phố trực thuộc Trung Ương)

đất CQP - đất quốc phòng, an ninh
Hình ảnh Thao trường –  đất CQP (Đất quốc phòng ) cho mục đích quân sự

Thứ hai: Mục đích chuyên làm kinh tế sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dân dụng phục vụ dân sinh, làm nhà hàng, khách sạn, là đất sử dụng của các doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng, an ninh.

đất CQP - đất quốc phòng, an ninh
Bản đồ quy hoạch đất tỉnh Bà Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025 thể hiện một số khu vực CQP

Chủ thể được giao/sử dụng đất:

Chủ thể được phép sử dụng đất là các đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất (qui định tại Điều 4 của Nghị định 09/CP ), phải đứng tên trong quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm:

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm Các Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ tư lệnh Biên phòng, Học viện, Nhà trường,đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

đất CQP - đất quốc phòng, an ninh
Đất CQP được sử dụng bởi Bộ Quốc phòng
đất CQP - đất quốc phòng, an ninh
Đất CQP được sử dụng bởi Bộ Nội Vụ

Các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ gồm Các Tổng cục, Nhà trường, Học viện trực thuộc Bộ Nội vụ, Cục quản lý và cải tạo phạm nhân, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ thể nắm quyền điều hành đất CQP

Các đơn vị nắm quyền quản lý đất quốc phòng, an ninh, Nhà nước bao gồm:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phụ trách, đảm bảo số đất CQP trên địa bàn quản lý được sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng

Bộ Quốc phòng và Bộ Công An có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các chính sách quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất thật hợp lý, đồng thời phải luôn giám sát và bảo toàn diện tích đất CQP thuộc trách nhiệm.

Đặc điểm nhận biết đất quốc phòng (CQP) :

Để nhận biết đất quốc phòng (CQP) cần xem xét các đặc điểm sao cho thỏa mãn mục đích quốc phòng, an ninh, bao gồm các mục đích sử dụng sau :

 • Đất sử dụng cho các đơn vị quân đội nhà nước đóng quân;
 • Đất dùng để xây dựng căn cứ quân sự;
 • Đất sử dụng làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
 • Đất được dùng làm các ga, cảng phục vụ mục đích quân sự;
 • Đất sử dụng làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
 • Đất sử dụng làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Đất sử dụng làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí trong diễn tập quân đội;
 • Đất sử dụng xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Đất sử dụng xây dụng nhà công vụ cho các lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Đất sử dụng làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;
 • Đất sử dụng xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh khác do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được quy định chặt chẽ hơn trên nguyên tắc:

Các khu vực gọi là CQP phải được sử dụng với mục đích quốc phòng, an ninh thuần túy, gắn liền  với nhiệm vụ bảo vệ đất nước;

Tất cả các diện tích đất do các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang sử dụng vào mục đích làm kinh tế hoặc quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động kinh tế thì không được coi là đất quốc phòng, an ninh.

Nghĩa là, đất đai do các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang sử dụng đều không thuộc phạm vi đất quốc phòng, an ninh. Các khu vực đất như vậy được coi là đất sản xuất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp nhằm mục đích kinh doanh hoặc phát triển kinh tế.

Ngoài ra, trường hợp đất đã chuyển mục đích sang liên doanh với nước ngoài để làm kinh tế và đất làm nhà ở gia đình quân nhân cũng không phải là đất quốc phòng, an ninh.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
 • Luật số 13/2003/QH11
 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/CP ngày 12-2-1996 của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh (hyperlink

Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng (CQP) không?

Theo nội dung tại Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế. Cụ thể, tại Điều 6 Khoản 5 có quy định :

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật quy định.

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP được sử dụng đất QPAN và tài sản gắn liền với đất để thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế theo đúng phương án đã được phê duyệt.

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chấm dứt phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với quá trình lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để phục vụ nhiệm vụ quân sự, QPAN.

– Các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng CQP phải tuân thủ nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo quy định.

Tổng kết

Tóm lại , đất quốc phòng (CQP) là đất được nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng.

Toàn bộ diện tích quốc phòng được đảm bảo bằng quy định của Luật Đất đai theo Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam.

Các doanh nghiệp sử dụng đều phải là doanh nghiệp quân đội, đã được Nhà nước bảo đảm và thông qua.

Những tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền cũng như không được giao nhiệm vụ quản lý và chịu trách nhiệm thì không được phép sử dụng đất.

Đất quốc phòng (CQP) không thể sang nhượng , mua bán, cho thuê, không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Vậy chúng ta đã hiểu được các kiến thức cơ bản về đất quốc phòng (CQP) là gì và các đặc điểm nhận biết đất quốc phòng (CQP) qua bài viết từ datnensohong

Bài viết tham khảo:

datnensohong.org


Your Signature

Bài viết liên quan

Hoanggianguyen.com – đơn vị chuyên cung cấp, phân phối các sản phẩm Đèn Led, Thiết Bị Điện uy tín tại Việt Nam

Hoanggianguyen.com – đơn vị chuyên cung cấp, phân phối các sản phẩm Đèn Led, Thiết Bị Điện uy tín tại Việt Nam

Vansunhuy.net – kiến thức về phong thủy và tử vi hữu ích mà bạn không thể bỏ qua

Vansunhuy.net – kiến thức về phong thủy và tử vi hữu ích mà bạn không thể bỏ qua

Sathoangcung.com – đơn vị chuyển sản xuất, thi công và lắp đặt mỹ thuật số 1 Miền Bắc

Sathoangcung.com – đơn vị chuyển sản xuất, thi công và lắp đặt mỹ thuật số 1 Miền Bắc

nghemoigioi.vn – Trang chuyên tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam

nghemoigioi.vn – Trang chuyên tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>